Niiniloa

Terapia- ja hyvinvointipalvelut

+358 50 492 4154

Hei! Nimeni on Niini Leppänen.

Olen naisen seksuaaliseen hyvinvointiin erikoistunut seksuaaliterapeutti ja kätilö. Kokemukseni ja osaamiseni ytimessä on seksuaalisen kivun hoito. Työskentelen myös muunlaisen seksuaalisen kipuilun parissa. Olen monipuolisesti perehtynyt seksuaaliterveyden parantamiseen kokonaisvaltaisella otteella. Tärkeimpiä tavoitteitani jokaisen asiakkaan kohdalla on lisätä tyytyväisyyttä, hyvinvointia ja iloa.

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolle!

Millaista hoito on?

gilber-franco-V2GYsfuyXAY-unsplash.jpg

Hoidossani yhdistän osaamistani monelta alueelta, ja pyrin lähestymään tilannetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvin tärkeää. Hoitoa suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja yleensä se elää terapiaprosessin aikana. Tarkoitus on löytää asiakkaalle yksilöllisesti sopiva lähestymistapa, keinot ja tehtävät.

Tietoisuustaitojen opettelu kulkee punaisena lankana koko hoitoprosessin läpi. Tunteiden, ajatusten ja kehon tiedostaminen hyväksyvällä, läsnäolevalla tavalla. Tähän kuuluu sen tiedostaminen kuinka ajatukset ja tunteet vaikuttavat hyvinvointiin, ja vahingollisten totuttujen toiminta- ja ajatusmallien muuttaminen. 

Terapiassa pyritään löytämään lisää uusia voimavaroja täydempään ja mielekkäämpään elämään. Tärkeä osa tätä on, että oppii itsestään ja omasta seksuaalisuudestaan. löytää keinoja seksuaalisuuden ilmaisuun ja oman nautinnon löytämiseen ja vahvistamiseen. 

Terapian aikana sain tukea  henkiseen kasvuun ja naiseuteen tutustumiseeni. (...) Koin terapian voimaannuttavana ja lukkoja avaavana. (...) Sain apua oppiakseni tuntemaan seksuaalisen puolen itsestäni ja rohkeutta olla se mitä olen ja haluan olla.

Käytän tapaamisissa ja kotitehtävissä mm. erilaisia harjoituksia (sekä fyysisiä että muita), kirjoittamista, kuvia, kehollisia menetelmiä, mindfulness- ja mielikuvaharjoituksia. 

Erilaiset harjoitteet (mukaan lukien kotiharjoitukset) ja näkökulmat, joilla terapiassa on käyty asiaa läpi, ovat olleet avartavia ja opettavaisia. Minusta on ollut hienoa, että olen kokenut, että voin heittäytyä avoimena tehtäviin ja toisaalta avautua terapeutille ja hän on puolestaan voinut avartaa minun katsantokantaani, ajatusmaailmaani ja näkemyksiäni.

Terapeuttina olen kyselevä, pohtiva, kiinnostunut, läsnäoleva ja lämmin. Yhdessä tekemällä, keskustellen ja pohtien saavutetaan toimiva yhteistyösuhde. Luottamuksen rakentaminen ja avoimuus on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta.

Sitoudun jokaisen asiakkaan hoitoon ja toivon että myös asiakkaani sitoutuvat terapiaan. Tällöin on mahdollista saada mahtavia tuloksia. 

Olen äärettömän tyytyväinen että osasin ja uskalsin lähteä mukaan terapiaprosessiin. Terapian kautta koen paitsi oppineeni hallitsemaan VD:täni myös paljon keinoja yleisen elämänlaatuni kohentamiseen.

Tilanteesta ja tarpeista riippuen, suunnittelemme yleensä yhdessä asiakkaan kanssa hoito-ohjelman, jota hän ryhtyy toteuttamaan terapian aikana. 

Fyysiset harjoitukset (lihasharjoitukset, rentoutusharjoitukset, hengitysharjoitukset) paransivat myös oman kehon tuntemusta sen lisäksi, että ovat myös väline/keino vaikuttaa kehoon ja sen tuntemuksiin.

Hoitoon saattaa kuulua tarpeen mukaan, esimerkiksi kipuongelmissa:

  • joogavenytyksiä

  • itse tehtävä hieronta/painelu

  • hengitystekniikat

  • rentoutustekniikat ja mindfulness

  • TRE-stressinpurkuliikkeet (Tension, Stress & Trauma Release Exercise)

  • monipuolista itsehoidon ohjausta, tietoa, neuvoja ja vinkkejä

Tiedon lisääminen: tämän koin hyvin tärkeäksi. Kun sain enemmän tietoa, hahmottui oma ”tapaukseni”, jolloin neuvottomuus ja avuttomuus hälvenivät. Samalla koin saavani selviytymiskeinoja ja suunnan mistä hakea tarvittaessa lisää. Nyt tiedän mitä hakea ja mikä auttaa asiaan. Tämä on luonut ja mahdollistanut realistisen toiveikkaan suhtautumisen ja oloni on optimistinen tulevaisuuden suhteen.

Armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan on hoidon ytimessä. Ikävien tunteiden ja ajatusten hyväksymistä ja irtipäästämistä opetellaan sinnikkäästi yhdessä. Terapiassa ei ole tarve olla täydellinen suorittaja. Liika vaativuus itseä kohtaan pyritään unohtamaan. 

andressa-voltolini-202193.jpg

NiinIloa | Niini Leppänen

niini.leppanen@gmail.com | +358 50 492 4154

HELSINKI